Waarom betaal je zoveel belasting over vakantiegeld? (+ rekenvoorbeeld)

Vakantiegeld belasting hogerVakantiegeld belasting hoger

Voor veel mensen is het bijna zover: vakantiegeld! In Nederland is het wettelijk verplicht om vakantiegeld uit te betalen, minimaal 8% van je brutoloon. Wat altijd jammer is… Je betaalt er zoveel belasting. Waarom?

Dit komt door de progressieve belastingschijven en heffingskortingen. Hieronder lees je hoe dat precies werkt.

Inkomstenbelasting – box 1

Onze inkomstenbelasting bestaat uit 3 boxen. Loon uit dienstbetrekking (inclusief vakantiegeld) valt in box 1. In deze box wordt belasting geheven op basis van progressieve belastingschijven.

Belastingschijven

Hieronder vind je de belastingschijven voor het jaar 2019.

Meer lezen over de (geplande) belastingtarieven voor de komende jaren? Lees dan deze blog.

Inkomstenbelasting 2019 belastingschijven

De belastingschijven werken als volgt. Over de eerste (ongeveer) €20.000 betaal je 36,65% belasting. Zit deze schijf vol? Dan betaal je over alles boven dat bedrag tot en met  (ongeveer) €68.500 belasting ter hoogte van 38,10%. Verdien je meer dan €68.500? Dan betaal je over alles boven dat bedrag 51,75%.

Je kunt het zien als emmers die je vult. Zit de eerste emmer vol? Dan gaat het in de tweede emmer. Bijvoorbeeld: je verdient €50.000, dan valt €20.000 in de eerste schijf (36,65%) en €30.000 in de tweede schijf (38,10%).

Meer lezen over het boxenstelsel? Lees dan deze blog.

Loonheffingskortingen

Je weet nu hoe de belasting over je loon wordt berekend. Dan bestaat er nog zoiets als heffingskortingen. De twee meest voorkomende zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.

Wat dit inhoudt is dat in principe iedereen die werkt een korting op zijn/haar inkomstenbelasting krijgt. Als je start met werken bij een nieuwe werkgever, vul je een formulier in waarin je aangeeft of je werkgever wel of geen rekening moet houden met de loonheffingskortingen. Als je één werkgever hebt, zul je meestal ‘ja’ hebben ingevuld.

Dit houdt in dat de salarisadministratie elke maand 1/12e van de heffingskortingen waar jij recht op hebt, in mindering brengt op de in te houden belasting. Dus elke maand ontvang jij eigenlijk een stukje (1/12e) van de loonheffingskortingen.

In 2019 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal €2.477 per jaar en de arbeidskorting maximaal €3.399 per jaar. In totaal maximaal €5.876 per jaar en €489 per maand. De heffingskortingen worden afgebouwd naarmate je inkomen hoger wordt.

Conclusie

Elke maand ontvang jij je reguliere salaris. Bij het inhouden van de belasting, houdt de salarisadministratie rekening met de belastingschijven en de loonheffingskortingen.

Met name door de impact van de loonheffingskortingen, wordt relatief gezien minder belasting ingehouden dan de hoogste schijf waarin jij valt.

Als je bovenop je vaste salaris een uitbetaling krijgt (zoals vakantiegeld of een bonus), wordt dit belast tegen de hoogste belastingschijf. De andere emmers zitten immers al ‘vol’ door je reguliere salaris. De heffingskorting blijft per maand hetzelfde bedrag als normaal, want je krijgt elke maand 1/12e van het jaarbedrag. Hierdoor betaal je relatief gezien meer belasting over je vakantiegeld.

Let op: je vakantiegeld wordt dus niet zwaarder belast dan je normale inkomen. Het lijkt gewoon zo omdat de korting een grote impact heeft op je normale maandelijkse salaris. Daarnaast geven de termen ‘bijzondere beloning’ of ‘bijzonder tarief’ ook een beetje een verkeerd beeld.

Rekenvoorbeeld

Jouw normale salaris is €1.600 per maand. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld uitbetaald van 8% van je brutoloon, een bedrag van €1.536. In totaal is je belastbare jaarinkomen €20.736.

Per maand wordt over jouw brutosalaris van €1.600 ongeveer €138 aan loonheffing ingehouden (8,625%). Netto ontvang je €1.462. Dit lage percentage komt door de impact van de loonheffingskortingen, want zonder loonheffingskortingen zou dit bedrag ongeveer €587 zijn geweest (= 36,65%).

In mei wordt jouw vakantiegeld uitbetaald. Misschien rekende je op een extra maandsalaris en hoopte ongeveer €1.400 te ontvangen. Dan kom je bedrogen uit, want je hebt je loonheffingskorting voor de maand al ‘gebruikt’.

Het hele vakantiegeld wordt belast tegen het ‘bijzondere tarief’ op basis van jouw jaarloon. Het jaarloon is €20.736 en dus wordt 38,10% belasting ingehouden. Je netto vakantiegeld zal ongeveer €950 bedragen.

In het bovenstaande geval zul je via de inkomstenbelasting eventueel nog een klein bedrag terugkrijgen, omdat in dit voorbeeld een deel van het vakantiegeld in de eerste schijf valt (36,65%) en een deel in de tweede schijf (38,10%).

Laat je me even weten wat jij gaat doen met je vakantiegeld?

This Post Has 2 Comments

  1. Goede uitleg! Ik verbaas me er ieder jaar weer over, ook al wist ik al dat het zo werkte.

    Ook nog relevant. Sommige loonverwerkers houden bij het bepalen van de arbeidskorting geen rekening met de extra beloningen als bonussen en soms ook vakantiegeld. Hierdoor krijg je dan dus teveel korting en moet je bij de belastingaangifte nog wat van deze korting terugbetalen waardoor de extra beloningen nóg lager uit lijken te vallen!

    1. Oeh, dat is een pijnlijke situatie. Ik betaal altijd liever wat teveel dat ik het later terug krijg. Het komt op hetzelfde neer maar voelt heel anders!

Laat hier je reactie achter!

Close Menu