Blijft de hypotheekrente zo laag?

Hypotheekrente blijft deze laag

De hypotheekrente is historisch laag. Op dit moment tussen de 1,5 en 2% voor 10 jaar vast (afhankelijk van de hoogte van je LTV). Bijna onmogelijk, lijkt het. Blijft de hypotheekrente voorlopig zo laag?

Verwachting

Laat duidelijk zijn dat het hier puur om een verwachting gaat. Net zoals bij de aandelenkoersen kan niemand echt voorspellen wat er gaat gebeuren met de hypotheekrente.

Toch zijn er wel aanwijzingen dat de hypotheekrente voorlopig nog laag blijft, of misschien zelfs verder wordt verlaagd, vooral voor de korte rentevaste periode (tot 10 jaar). Daarover lees je hieronder meer.

Wie of wat bepaalt de rente?

De hypotheekrente wordt met name bepaald door twee soorten renten: de beleidsrente en de kapitaalmarktrente.

Beleidsrente

De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt de zogenaamde beleidsrente. Dit houdt in dat zij elke maand een rentetarief vaststellen met als doel om prijzen stabiel te houden. Het beleidsrentepercentage staat voor het bedrag dat banken elkaar in rekening brengen bij (zeer) kortetermijnleningen. Het is een zeer belangrijke indicatie voor alle andere rentetarieven die banken aan elkaar of hun klanten rekenen.

De beleidsrente is met name van belang voor kortetermijnrentes dus als je kiest voor een korte rentevaste periode (maximaal 10 jaar) of variabele rente. De beleidsrente is momenteel rond de 0%, maar aangezien banken een kostenopslag hanteren, is de hypotheekrente niet 0%.

De ECB houdt de beleidsrente al geruime tijd laag. Daarnaast zijn er andere stimulerende maatregelen ingevoerd, zoals het opkopen van staatsleningen en financieel steunen van banken. Dit zorgt ervoor dat aan de ene kant de spaarrente laag is en aan de andere kant dat lenen goedkoop is. Het doel hiervan is dat mensen meer gaan consumeren en investeren om zo de economie te stimuleren. Dit beleid is gestart tijdens de financiële crisis om de economie zo snel mogelijk te herstellen.

De ECB heeft in 2018 gezegd dat ze stimulerende maatregelen gaan afbouwen, zo zijn ze begin 2019 gestopt met het opkopen van staatsleningen. Toch werd er begin 2019 geheel onverwachts nieuwe bankensteun aangekondigd. Daarnaast zijn renteverhogingen uitgesteld tot de zomer van 2020.

Dit zorgt ervoor dat met name de variabele en korte termijn hypotheekrente voorlopig (in 2019) nog laag zal blijven of eventueel zelfs verder zal verlagen.

Kapitaalmarktrente

De kapitaalmarktrente is met name van invloed op de langetermijnrente, dus als je kiest voor een langere rentevaste periode (10 jaar of langer).

Met name door de recente handelsoorlog tussen de VS en China, kiezen beleggers vaker voor obligaties met lagere rendementen in plaats van voor aandelen. Dit zorgt voor een lagere ‘kapitaalmarktrente’ en dus een lagere hypotheekrente (vooral voor lange rentevaste periode). Het is lastig te zeggen of de kapitaalmarktrente laag blijft.

Concurrentie op de hypotheekmarkt

Uiteindelijk kunnen hypotheekverstrekkers zelf de hoogte van hun hypotheekrente bepalen. Hier komen we bij het derde en laatste punt dat van invloed is op de hoogte van de hypotheekrente: concurrentie op de hypotheekmarkt.

Er is in de afgelopen jaren steeds meer concurrentie gekomen. Was het vroeger vanzelfsprekend om een hypotheeklening te nemen bij één van de grote banken, tegenwoordig zijn er vele aanbieders en dit zorgt dus voor lagere hypotheekrentes.

Conclusie

Met een lage beleidsrente en extra bankensteun ziet het ernaar uit dat de variabele en korte rentevaste hypotheekrente voorlopig laag blijft of zelfs verder wordt verlaagd. De langetermijnrente (meer dan 10 jaar vast) wordt ook nog bepaald door de zogenaamde kapitaalmarktrente, op dit moment is deze laag.

Het lijkt dus niet te verwachten dat de hypotheekrente in 2019 hoger wordt.

Wist jij dat je soms je rente kunt verlagen door het verlagen van je risico-opslag?

Laat hier je reactie achter!