Financieel terugblikken op het jaar in 5 stappen

Terugblikken op het jaar financieel

Aan het einde van het jaar is het voor veel mensen tijd om (financieel) terug te blikken op het afgelopen jaar. Doe je dit nooit? Of in ieder geval niet op financieel gebied? Dan raad ik je van harte aan om hiermee te starten!

Hoe kun je dat doen?

5-stappenplan

In deze blog vind je een 5-stappenplan bestaande uit de volgende stappen:

 1. hoeveel heb je dit jaar verdiend?
 2. hoeveel heb je dit jaar gespaard?
 3. hoeveel heb je dit jaar afgelost?
 4. hoeveel heb je dit jaar belegd en wat was het rendement?
 5. hoeveel heb je dit jaar uitgegeven?

Hieronder ga ik uitgebreid op deze stappen in.

Stap 1. Hoeveel heb je verdiend (door werk/ onderneming/ pensioen/ uitkering)?

Hoe hoog was je inkomen het afgelopen jaar? Dit kan je salaris zijn als je in loondienst werkt of je winst uit onderneming als je ondernemer bent, maar het kan ook gaan om een uitkering of pensioen.

Loon / pensioen / uitkering

Toen ik nog in loondienst was, nam ik mijn bankafschriften of salarisstroken erbij en zette ik alle inkomende bedragen van mijn werkgever op een rijtje. Dezelfde methode kun je toepassing als je inkomen bestaat uit een uitkering of pensioen.

Onderaan de streep zie je hoeveel je in het hele jaar hebt verdiend. Na de aangifte inkomstenbelasting kan het zijn dat je nog iets terugkrijgt of moet betalen (bijvoorbeeld door aftrekposten of vermogensbelasting), maar vaak zal dit minimaal zijn.

Ondernemer 

Als ondernemer is het iets lastiger. Hopelijk kun je uit je administratie eenvoudig je omzet en kosten opmaken, maar daarover moet je nog inkomstenbelasting (IB) betalen.

Je kunt een inschatting van maken van de te betalen IB (zie hieronder) of misschien heeft je boekhouder dat al voor je gedaan.

Inschatten inkomstenbelasting over winst uit onderneming

Neem je winst (omzet -/- kosten) en haal hier eventueel de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling vanaf. Over het resterende bedrag betaal je 36,65% tot 51,75% belasting (check de tabellen). 

Neem je winst uit onderneming -/- de inkomstenbelasting + de heffingskortingen. Dan heb je een inschatting van wat je afgelopen jaar netto hebt verdiend.

Let op! Zorg dat je het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting en eventueel de nog af te dragen btw op een aparte bankrekening hebt staan. 

En?

Ben je tevreden over je netto inkomen van het afgelopen jaar? Wat zijn je verwachtingen voor het komende jaar? Stel doelen voor jezelf om eventueel je inkomen omhoog te krijgen.

Stap 2. Hoeveel heb je gespaard?

Als het goed is heb je één of meerdere spaarrekeningen. Check je saldo op 1 januari 2019 (gebruik eventueel je jaaroverzicht) en je huidige saldo. Wat is het verschil? Hoeveel heb je dit jaar gespaard?

Wat voor doel heb je met dit spaargeld? Heb je duidelijk voor ogen hoe je dit doel gaat bereiken en hoe lang dit nog duurt? Maandelijkse spaardoelen werken vaak motiverender dan jaarlijkse doelen. Zorg ervoor dat je een duidelijk plan hebt zodat je nu kunt afmeten of je daarmee in lijn loopt.

Heb je geen doel voor het spaargeld? Misschien wil je er iets anders meer gaan doen zoals beleggen?

Stap 3. Hoeveel heb je afgelost?

Heb je een hypotheek of andere schulden? Check dan de hoogte van de schulden op 1 januari 2019 en de hoogte van de schulden vandaag.

Financieel en emotioneel gezien wil je schulden zo snel mogelijk aflossen, te beginnen met die met de hoogste rente. Om deze reden is je studieschuld eventueel een uitzondering (deze heeft vaak 0% rente).

Extra aflossen op je hypotheek heeft voor- en nadelen. Zorg voor een goede afweging.

Wil je binnen een bepaalde tijd bepaalde schulden aflossen en loop je hiermee nu in lijn? Zo nee, maak een (nieuw) plan om je doel te behalen. Zo ja, hopelijk motiveert dit om door te gaan!

Stap 4. Hoeveel heb je belegd en wat is het rendement?

Check de status van je beleggingen op 1 januari 2019 (gebruik eventueel het jaaroverzicht) en alle bedragen die je dit jaar hebt belegd. Dit kan op je beleggingsplatform of op je bankafschriften. Maak hiervan een overzicht en berekening op basis van de stand van vandaag: hoeveel rendement hebben de beleggingen dit jaar?

Dit geldt voor alle beleggingen: aandelen, obligaties, peer-to-peer lending, vastgoed.

Jaarlijks rendement (‘annualized’)

Het is belangrijk op te merken dat veel platformen het totale rendement over de gehele periode weergeven en niet het rendement in dat specifieke jaar (‘annualized’).

Hiervoor moet je de waarde van je beleggingen op 1 januari 2019, de inleg, het ontvangen dividend en de waarde van vandaag bekijken.

Beleg jij (bijvoorbeeld) alleen in VWRL? Dan kun je op Morningstar onder ‘rendement’ en YTD eenvoudig het rendement in procenten van het afgelopen jaar terugvinden. 

Rekenvoorbeeld

Waarde portefeuille DEGIRO 1 januari 2019: €3.000

 • Inleg 1-1 €300
 • Dividend €2,50
 • Inleg 1-4 €300
 • Dividend €2,50
 • Inleg 1-7 €300
 • Dividend €2,50
 • Inleg 1-10 €300
 • Dividend €2,50

Waarde portefeuille vandaag €4.510

Eenvoudige manier om rendement te berekenen: initieel + inleg = €4.200. Verschil met vandaag is €310. €310 / €4.200= 7,38% rendement.

Deze berekening is niet geheel correct, omdat je geen rekening houdt met het feit dat sommige bedragen nog geen heel jaar belegd zijn geweest. Wil je het precies uitrekenen? Bekijk dan hoeveel dagen je vermogen belegd is geweest (bijvoorbeeld 200/365e) en vergelijk dit met je daadwerkelijke rendement. Je kunt hiervoor het beste een spreadsheet gebruiken.

In dit voorbeeld kom je dan uit op 8,27% jaarlijks rendement (€310 / €3.750) in plaats van 7,38%.

5. Hoeveel heb je uitgegeven?

Als je weet hoeveel je dit jaar hebt verdiend, hoeveel je dit jaar hebt gespaard en hoeveel je dit jaar hebt belegd, weet je ook hoeveel je dit jaar hebt uitgegeven (aan vaste lasten en leuke dingen).

Zijn er dit jaar nog andere bedragen binnengekomen zoals schenkingen, belastingteruggaven of terugbetalingen. Tel deze bedragen op bij je verdiensten (stap 1) om te bekijken hoeveel je hebt uitgegeven.

Overzicht

Maak een overzicht waaraan je het hebt uitgegeven (op basis van categorieën). Sommige bankapps geven hier ook makkelijk een overzicht van, als je je uitgaven in de juiste categorieën hebt ingedeeld.

Voorbeelden categorieën (onder de links vind je bespaartips):

Wat vind je van deze uitgaven? Schrik je ervan? Denk je dat je hier volgend jaar op kunt besparen? Maak een maandelijks uitgavenplan.

Stap 6. Jaarplan: doelen stellen voor volgend jaar

Daarover volgende week meer!

This Post Has 2 Comments

 1. Kaspar

  Ik hou dit alles gewoon het hele jaar bij. Bij een eigen onderneming is dat wat lastiger, maar ik heb gewoon loon.

  Heb dit jaar flink gespaard. Enkele bewuste uitgaven gedaan, verder alles naar de spaarrekening of beleggingsfonds. Helaas het spaardoel uiteindelijk niet gehaald…. plan was 6000 euro sparen, maar ondanks 500 euro rendement op de beleggingen is het blijven steken bij 4000 euro. Jammer.
  Terugkijkend had ik weinig anders kunnen doen…. blijkbaar was het doel te hoog gesteld. Toch ga ik hetzelfde volgend jaar weer proberen. Salaris moet dus omhoog…. Maar dat wordt spannend! Volgende crisis staat immers alweer om de hoek.

  1. FinancElle

   Hi Kaspar,

   Het beste is zeker om te elke maand bij te houden! Toch vind ik het prettig om aan het einde van het jaar een soort van evaluatie te doen en een jaarplan te maken voor het volgende jaar.

   Jammer dat je je doel niet hebt gehaald, maar klinkt alsof je duidelijk voor jezelf hebt waar dat vandaan komt. Blijf eraan werken en hopelijk lukt het in 2020 wel! Een hele fijne jaarwisseling gewenst.

Laat hier je reactie achter!