Lijfrenteverzekering: belastingvrij sparen voor je pensioen

Lijfrenteverzekering wandelen naar de toekomst

Als je naast je werknemerspensioen of als ondernemer (extra) geld opzij wil zetten voor je pensioen, kan een lijfrenteverzekering een goede optie zijn.

Hieronder ga ik dieper in op de lijfrenteverzekering. Wat houdt het in, wat zijn de voor- en nadelen en waar moet je op letten bij het afsluiten van een lijfrenteverzekering?

Laat je bij het afsluiten van een lijfrenteverzekering altijd persoonlijk adviseren. Ben je op zoek naar een betrouwbare partij? Bastian & Visser Advieskantoor staat voor advies op maat, al meer dan 25 jaar.

Belastingvrij pensioen opbouwen

Een lijfrenteverzekering is een manier om belastingvrij (extra) pensioen op te bouwen. Wat houdt belastingvrij pensioen opbouwen in?

Later, als je uitkeringen ontvangt, zijn deze wel belast in box 1. Vaak zit je dan in een lagere belastingschijf omdat je inkomen lager is en je geen AOW-premie meer betaalt vanaf de AOW-leeftijd.

Om in aanmerking te komen voor belastingvrije opbouw moet je voldoen aan de voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je nog ‘jaarruimte’ moet hebben. Of je nog jaarruimte hebt, bereken je op de website van de belastingdienst.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering. De verzekering bestaat normaal gesproken uit twee fasen: de opbouwfase en de uitkeringsfase. Als je eenmalig een bedrag beschikbaar hebt, kun je ook alleen uitkeringen aankopen. Dan sla je de opbouwfase over.

Fase 1: Opbouw

In de opbouwfase leg je periodiek (bijvoorbeeld elke maand) een bepaald bedrag in. Zo bouw je kapitaal op. De periodieke inleg wordt de premie genoemd.

Eventueel belegt de verzekeraar (een gedeelte van) jouw lijfrentekapitaal. Je kunt kiezen voor een polis met een gegarandeerd rendement, dan wordt je geld niet belegd. Bij een beleggingspolis of gecombineerde polis wordt (een deel van) je geld belegd. Eventueel kun je ervoor kiezen het geld zelf te beleggen.

Het is ook mogelijk om eenmalig een bedrag in te leggen, dan wordt de lijfrenteverzekering een koopsompolis genoemd.

Fase 2: Uitkeren

Als je de vooraf vastgestelde leeftijd bereikt, komt het kapitaal vrij. Hiermee kun je bij dezelfde of een andere verzekeraar een ‘uitkerende lijfrenteverzekering’ aankopen. Onder voorwaarden kun je dit via een bank laten lopen (bankspaaruitkering). Je bent hoe dan ook verplicht een uitkeringsproduct aan te kopen uiterlijk in het jaar 5 jaar na het jaar waarin je de pensioenleeftijd bereikt.

Je ontvangt in de uitkeringsfase een periodieke uitkering uit het kapitaal. Aan deze uitkeringen zijn een aantal voorwaarden verbonden: er mag niet meer dan één jaar tussen uitkeringen zitten en ze moeten regelmatig zijn (bijvoorbeeld iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar). Als laatste moeten de bedragen elke termijn hetzelfde zijn.

De uitkeringen kunnen als oudedagsvoorziening voor jezelf worden gebruik (oudedagslijfrenteverzekering) of voor je nabestaanden als je overlijdt (nabestaandenlijfrenteverzekering).

Tijdelijk of levenslange oudedagsuitkeringen

Voor de uitkeringsfase zijn er twee opties: tijdelijk of levenslang. Je kunt deze vormen ook combineren. Bij de tijdelijke variant is de minimale duur 5 jaar. Deze optie is alleen mogelijk als je totale lijfrentuitkeringen (tijdelijke én levenslange) niet meer dan €21.741 per jaar bedragen.

Een levenslange uitkering duurt minimaal 20 jaar. Leef je langer dan deze termijn? Dan betaalt de verzekeraar door gewoon door.

Let op: voor lijfrentekapitaal opgebouwd vóór 2006 gelden soepelere regels.

Hoogte uitkering

Hoe hoog de uitkeringen zijn, is vooral afhankelijk van de hoogte van het kapitaal op het moment dat je uitkeringen gaat ‘aankopen’, maar ook van de levens- en sterftecijfers en hoogte van de rente op dat moment. 

Het is belangrijk je te realiseren dat je vooraf nooit weer hoe hoog de uitkeringen precies zullen zijn.

Afkoop lijfrenteverzekering

Wil jij al eerder gebruik maken van het opgebouwde kapitaal? Dan moet je de lijfrenteverzekering afkopen. Je betaalt dan ineens inkomstenbelasting over de hele afkoopsom en vaak nog 20% revisierente (een soort boete). In combinatie kan dit oplopen tot 70%. Niet echt voordelig dus.

Door deze maatregel is je geld in feite ‘geblokkeerd’. Ben je hiervan bewust als je begint met het opbouwen van een lijfrenteverzekering.

Banksparen en verschillen met de lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering lijkt veel op banksparen. Banksparen wordt ook wel een bancaire lijfrente genoemd. Het is mogelijk om in de opbouwfase gebruik te maken van een verzekeraar en vervolgens een de uitkeringen aan te kopen via banksparen, dan moet er wel sprake zijn van een levenslange uitkering (tot minimaal 20 jaar na pensioenleeftijd).

Hieronder vind je de kenmerken van een lijfrenteverzekering en de verschillen met banksparen.

  • Lijfrentuitkeringen zijn tijdelijk (minimaal 5 jaar) óf duren tot aan overlijden. Bij banksparen duren de uitkeringen altijd een bepaalde periode, bijvoorbeeld 20 jaar en krijg je geen uitkering meer als je langer leeft dan deze periode
  • Als lijfrentuitkeringen stoppen bij overlijden, komt het ‘resterende bedrag’ niet toe aan je nabestaanden. Bij banksparen komt het bedrag op de bankspaarrekening wel toe aan je nabestaanden.

Kosten afsluiten lijfrentepolis

Aangezien er hoge kosten verbonden kunnen zijn aan het afsluiten van een lijfrentepolis, is het belangrijk een vergelijking te maken. Er zijn erg veel verzekeraars en producten op de markt, dus het niet eenvoudig om te kiezen. Ze hebben allemaal hun eigen voorwaarden, regelingen en kosten. 

Laat je daarom goed adviseren!

Laat hier je reactie achter!

Close Menu