Ondernemersverzekeringen: welke heb je écht nodig?

Ondernemersverzekeringen welke heb je echt nodig

Als ondernemer loop je (financieel gezien) meer risico’s dan wanneer je in loondienst bent. Zo heb je geen recht op doorbetaling van loon als je arbeidsongeschikt raakt. Ook bouw je geen pensioen op (naast de AOW). Het is daarom belangrijk om goed na te denken over welke verzekeringen jij (écht) nodig hebt.

Algemeen

Een verzekering is nodig om te voorkomen dat je schade lijdt waarvan je de kosten niet kunt opbrengen. Door deze schade kun je (persoonlijk) failliet gaan. Het is daarom belangrijk de kosten af te wegen tegen de baten.

Het is per bedrijf verschillend welke verzekeringen jij nodig hebt. Een metselaar zal andere verzekeringen nodig hebben dan bijvoorbeeld een managementadviseur. Om de juiste keuzes te kunnen maken is persoonlijk advies van een onafhankelijke tussenpersoon essentieel.

De belangrijkste verzekeringen

De verzekeringen die eigenlijke elke (fulltime) ondernemer moet overwegen zijn de volgende 3.

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Dit is de zakelijke variant op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Als jij tijdens je werk schade aanbrengt aan spullen of personen, kan dit enorm in de kosten lopen. Relatief gezien is deze verzekering niet heel duur (in verhouden tot het verzekerde bedrag).

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer heb je geen recht op doorbetaling van inkomsten tijdens ziekte, zoals een werknemer dat wel heeft op grond van de werknemersverzekeringen (premies worden betaald door de werkgever). Als je al ondernemer (langdurig) ziek wordt, is de bijstand het enige vangnet.

Het is daarom van groot belang als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot de looptijd, de dekking en het eigen risico. Dit zijn de factoren die de premie bepalen daar heb je dus zelf invloed op.

3. Pensioenverzekering

Als ondernemer bouw je in principe alleen AOW op. Je hebt niet zoals de meeste werknemers een bedrijfspensioen. Dit moet je zelf doen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrenteverzekering, bank sparen of pensioenbeleggen.

Andere verzekeringen

Afhankelijk van in welke sector (branche) je werkzaam bent en de grootte en activiteiten van je bedrijf, kun je de volgende verzekeringen overwegen of nodig hebben. Zoals aangegeven heeft een horecaonderneming andere verzekeringen nodig dan een ICT bedrijf.

  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): deze verzekering is vooral van belang voor professionele adviseurs. De verzekering dekt onder andere financiële schade veroorzaakt door het geven van een verkeerd advies of onjuiste informatie.

  • Rechtsbijstandsverzekering: dit is de zakelijke variant van de particuliere rechtsbijstandsverzekering (deze dekt namelijk geen zakelijke geschillen). Houdt rekening met een eventuele wachttijd.

  • Gebouwenverzekering: als je gebouwen hebt, kan dit het overwegen waard zijn.

  • Inventaris /goederenverzekering: dekt schade aan je inventaris en de eventuele voorraden die je hebt. Vooral belangrijk voor ondernemers met een grote voorraad (of een kostbare voorraad).

  • Brandbedrijfsschadeverzekering: bijvoorbeeld bij een brand zijn je vaste bedrijfskosten en eigen inkomen gedekt. De vaste kosten lopen immers gewoon door (denk aan personeel, huur, gas, elektra). 

  • Cyberverzekering: dekt de schade die veroorzaakt word door bijvoorbeeld hacking.

Kostenaftrek in de IB

De zakelijke verzekeringspremies zijn als zakelijke kosten aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Heb jij behoefte aan een persoonlijke en kosteloze risico-inventarisatie? Neem dan zeker contact op met Bastian & Visser, zij hebben meer dan 25 jaar ervaring als tussenpersoon in bedrijfsverzekeringen. 

Deze blog heb ik geschreven in samenwerking met Bastian & Visser Advieskantoor. Samen proberen wij meer bewustzijn te creëren voor het belang van persoonlijke advisering op het gebied van financiële diensten, hypotheken en verzekeringen.

Laat hier je reactie achter!

Close Menu