Ondernemersaftrek (en het urencriterium)

Ondernemersaftrek en urencriterium

Voor ondernemers is het een erg belangrijk onderwerp: de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting.

Wat is het en wanneer heb je hier recht op? Je moet onder andere voldoen aan het urencriterium. Hieronder lees je meer!

Wil je meer lezen over persoonlijke aftrekposten? Check dan deze blog! Meer lezen over welke zakelijke kosten aftrekbaar zijn? Lees dan deze blog!

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor verschillende aftrekposten, die allemaal hun eigen voorwaarden hebben. In deze blog ga ik in op de meest gebruikelijke: de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Naast deze twee aftrekposten bestaan de: stakingsaftrek (als je stopt met je onderneming), meewerkaftrek (als je fiscale partner meewerkt in jouw onderneming), aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (als je aan ‘research and development’ doet) en startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (als je een onderneming start terwijl je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt).

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is alleen van toepassing als je recht hebt op de zelfstandigenaftrek. Op die voorwaarden ga ik hieronder (zie ‘zelfstandigenaftrek’) in.

De startersaftrek geldt indien je een ‘nieuwe’ ondernemer bent, wat inhoudt dat je minimaal 1 jaar in de afgelopen 5 jaar géén ondernemer was voor de inkomstenbelasting. Daarnaast mag je in de afgelopen 5 jaren niet meer dan 2 keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek (in totaal mag je deze aftrek 3 keer gebruiken).

De startersaftrek bedraagt €2.123 in 2018 en 2019 (bovenop de zelfstandigenaftrek).

Wil of ga jij starten met ondernemen? Check dan mijn 10-stappenplan!

Zelfstandigenaftrek

Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent én voldoet aan het urencriterium. Deze twee definities is waar het allemaal om draait en daar zal ik hieronder verder op ingaan.

De zelfstandigenaftrek bedraagt €7.280 in de jaren 2018 en 2019. Als je een startende ondernemer bent kun je daarbovenop nog recht hebben op de startersaftrek (zie hierboven).

Met het totale bedrag aan ondernemersaftrek wordt jouw winst uit onderneming verlaagd. Dat houdt in dat je over dit bedrag geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Het precieze voordeel hiervan hangt af van de inkomstenbelastingschijf waarin jij zit (afhankelijk van de hoogte van je inkomen).

Meer aftrek dan winst

Als je ondernemersaftrek in totaal hoger is dan je inkomsten in box 1 (hierin valt onder andere je winst uit onderneming) in een bepaald jaar, kom je in de min. Dit minbedrag (= een verlies) kun je in de volgende 9 jaren nog als aftrek meenemen (dit wordt verliesverrekening genoemd).

Voorwaarde 1: ondernemer voor de inkomstenbelasting 

Je hebt recht op de ondernemersaftrek als jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting én je voldoet aan het urencriterium. Als je ondernemer bent, geef je je inkomsten in de aangifte aan als winst uit onderneming. Hieronder lees je hoe je bepaalt of jij ondernemer bent.

Er zijn 3 bronnen van inkomsten te onderscheiden:

  •           Winst uit onderneming (WUO)
  •           Loon uit dienstbetrekking (loon)
  •           Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)

Winst uit onderneming (WUO) en loon uit dienstbetrekking (loon) zijn de ‘hoofdcategorieën’. Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) is een soort van restcategorie. Bij ROW kun je denken aan een zelfstandige kunstenaar of een deelnemer aan een medisch onderzoek. In ieder geval iemand die niet in loondienst is, maar zelfstandig werkzaamheden verricht die niet zo ‘actief’ zijn dat deze werkzaamheden een onderneming vormen.

Winst uit onderneming

Maar wanneer ben je dan ‘actief’ genoeg om een ondernemer te zijn? Dit hangt van vele feiten en omstandigheden af en het kan in sommige situaties moeilijk te beoordelen zijn. Hier zijn dan ook heel veel gerechtelijke uitspraken over. Hieronder geef ik wat richtlijnen.

Dingen waar je naar moet kijken zijn: maak je (aanzienlijke) winst, bepaal jij hoe je de onderneming inricht en hoe je je werkzaamheden uitvoert (zelfstandigheid), investeer je in voorraad, personeel, etc., is de tijd die jij in je onderneming steekt redelijk ten opzichte van de hoogte van de winst (dus niet heel veel tijd voor een hele lage winst), heb je meerdere opdrachtgevers, maak je reclame, presenteer jij jezelf naar buiten toe als een onderneming en loop je financiële risico’s.

Alles bij elkaar moet je een ‘echte’ ondernemer zijn die deelneemt in het economische verkeer met als doel winst te maken. 

Onderscheid WUO en loon uit dienstbetrekking (wet DBA)

Vaak bestaat er een grijs gebied tussen WUO en ROW, maar nog vaker tussen WUO en loon uit dienstbetrekking.

Op dit moment hebben we voor het onderscheid tussen deze laatste twee de zogenaamde Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie), waarbij wordt gewerkt met modelovereenkomsten. Deze wet is in 2016 ingevoerd ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA werkt in de praktijk niet goed, daarom heeft de Belastingdienst toegezegd dat ze tot 1 januari 2020 niet actief gaan controleren. Er zal (waarschijnlijk) vanaf 1 januari 2020 een nieuw systeem komen wat weer gaat werken met het vooraf afgeven van een bepaalde verklaring (zoals de VAR)

De lijn tussen WUO en loon kan dun zijn. Bij loon uit dienstbetrekking bestaat er een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer, waarbij de werkgever instructies geeft (of kan geven) aan de werknemer. Daarnaast moet de werknemer de arbeid persoonlijk verrichten (hij/zij kan het niet zomaar uitbesteden aan iemand anders). Let vooral goed op als je bijvoorbeeld als ZZP’er maar één opdrachtgever hebt of bij je oude werkgever aan de slag gaat. Dan bestaat er een groot risico dat je geen ondernemer bent, maar een werknemer. Hoewel de grootste risico’s bij de werkgever/opdrachtgever liggen, kun jij je recht op aftrek kwijtraken. Lees hierover meer in mijn blog met risico’s en tips voor ZZP’ers

Ondernemer voor de btw (omzetbelasting)

Let op dat je voor de btw veel sneller als ondernemer kwalificeert dan voor de inkomstenbelasting. Voor de btw geldt niet hetzelfde criterium als voor de inkomstenbelasting. Het kan zo zijn dat jij voor de btw wél een ondernemer bent (en dus btw moet inhouden en aangifte moet doen) en voor de inkomstenbelasting niet.

Hierover lees je meer in deze blog.

Hét verschil in belastingheffing tussen WUO en loon

Alle bovenstaande bronnen van inkomen (WUO, loon en ROW) vallen in box 1 (de box voor inkomen uit werk en woning). Ze worden ook tegen hetzelfde progressieve inkomstenbelastingtarief belast. Wat is dan het verschil?

Het verschil tussen WUO en loon uit dienstbetrekking (en de reden waarom mensen graag winst uit onderneming willen hebben) is dat je bij loon uit dienstbetrekking in principe geen kosten in aftrek mag brengen. Bij winst uit onderneming zijn je zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Daarnaast kun je bij WUO recht hebben op de ondernemersaftrek, als je voldoet aan het urencriterium.

Voorbeeld kostenaftrek

Als jij als ondernemer een printer koopt (voor zakelijke doeleinden), zijn de kosten aftrekbaar van je winst. Als jij in loondienst bent en je koopt een printer om dingen voor je werk te printen, zijn deze kosten niet aftrekbaar. Hoogstens kun je de kosten terugkrijgen van je werkgever. 

Verschil belastingheffing tussen WUO en ROW

Een belangrijk verschil tussen WUO en ROW is dat je als ondernemer (WUO) in aanmerking kunt komen voor de ondernemersaftrek. Voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek moet je dan wel voldoen aan het urencriterium.

Voorwaarde 2: urencriterium

Je hebt alleen recht op de zelfstandigen- en startersaftrek als je ondernemer bent én voldoet aan het urencriterium. Het urencriterium houdt het volgende in:

  •           Je besteedt in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan je onderneming.
  •           Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (zoals werkzaamheden in loondienst). Deze voorwaarde geldt niet als je in de afgelopen 5 jaar in ieder geval 1 jaar geen ondernemer was.

Let op dat het urencriterium geldt per kalenderjaar. Ook al start je later in het jaar met je onderneming, de 1.225-uurseis blijft altijd gelden.

Welke uren?

Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Netwerkborrels, administratie, rijden van en naar cliënt, het maken van een website, etc. Het telt allemaal mee. Het slechts bereikbaar zijn telt niet mee.

Houdt een duidelijk administratie bij van de uren die je aan je onderneming besteedt, zodat je dit kunt aantonen als de belastingdienst vragen stelt.

Verlaagd urencriterium

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar.

MKB-winstvrijstelling

In aanvulling op deze aftrekposten, heb je als ondernemer ook recht op de MKB-winstvrijstelling!

Samenvatting

Als jij als ondernemer kwalificeert voor de inkomstenbelasting én voldoet aan het urencriterium, heb je in principe recht op de zelfstandigenaftrek. Als je ook nog een startende ondernemer bent, heb je daar bovenop recht op de startersaftrek.

Je kwalificeert alleen als ondernemer als je ‘actief’ genoeg bent. De beoordeling hiervan is niet altijd even makkelijk. Je moet onder andere kijken naar winst, zelfstandigheid en risico’s. Als je als ondernemer kwalificeert, wordt je winst in box 1 belast als winst uit onderneming en zijn je zakelijke kosten aftrekbaar.

Laat hier je reactie achter!

Close Menu